Over

De ASCJ vereist de succesvolle voltooiing van 60-semester credit-uren van instructie op het lagere niveau (eerstejaars en tweede jaar).

De ASCJ legt een sterke nadruk op algemeen vormende cursussen die een basis zullen vormen voor toegang tot het BSCJ-programma. Algemene cursussen zijn bedoeld om de educatieve basis van een student te verbreden. Ze omvatten cursussen op het gebied van communicatie, Engels, overheid, geschiedenis, psychologie, sociologie, wiskunde en statistiek.

ASCJ-programmadoelstellingen

Na succesvolle afronding van het programma kunnen studenten:

  • Verklaar de fundamentele concepten, rollen en functies van Criminal Justice en het Criminal Justice System
  • Demonstreer kennis van de kernelementen van de onderwerpen Administration of Justice
  • Praktische kennis toepassen om de wet te handhaven, terwijl de individuele bescherming wordt gewaarborgd die wordt geboden door de Amerikaanse grondwet en de wet
  • Evalueer leidende managementtheorieën en -praktijken zoals toegepast op de administratie van de strafrechtspleging

ASCJ Core Courses

  • CJ 100 Inleiding tot strafrechtspraak
  • CJ 105 Inleiding tot Jeugdrechtspraak
  • CJ 201 Inleiding tot het strafrecht
  • CJ 206 Inleiding tot de wetshandhaving
  • CJ 211 Inleiding tot correcties
Opleiding te volgen in:
  • Engels
University of Management and Technology

Zie 13 andere vakken van University of Management and Technology »

Deze cursus is Online
Begindatum
sep 2020
Op locaties
Op datum
Begindatum
sep 2020
Aanmeldingslimiet

sep 2020