Certificaat techno-ethiek

Algemeen

Beschrijving van opleiding

overzicht

Gezien de snelle ontwikkeling van de technische wereld en de voortschrijdende digitalisering is vandaag de dag geen enkel deel van het menselijk leven zonder technologie denkbaar. Des te belangrijker is het ethische bewustzijn. Door kritische vragen van technologie en technologie op basis en toepassingsniveau met behulp van een techno-ethiek, kunnen nieuwe impulsen worden verkregen voor een verantwoorde omgang met technische innovaties.

Het Duitstalige certificaatprogramma is onder meer gericht op personen uit de natuur- en ingenieurswetenschappen, gezondheidsmanagement, medische informatica, medische IT-consulting en systeembeheer, evenals artsen, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en verpleegkundigen.

De certificaatcursus biedt deelnemers de ethische kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn om ethische kwesties en kwesties op het brede gebied van technologie te begrijpen en onafhankelijk commentaar te geven op ethische en theoretische vereisten. De aangeleerde werkmethoden worden toegepast en kritisch-constructieve posities en voorgestelde oplossingen geformuleerd.

De succesvolle afronding van de certificaatcursus wordt bevestigd door een certificaat van de TU Kaiserslautern en een universitair certificaat.

Afhankelijk van uw persoonlijke interesse kunnen het certificaat "Basic Techno-Ethics" en de twee specialisatiecertificaten "Techno-Ethics of Medicine" of "Techno-Ethics of Computer Science" worden verkregen.

Accreditaties

De certificaatcursussen hebben een interne kwaliteitsborging ondergaan binnen de systeemaccreditatie van de TU Kaiserslautern .

Vereisten en vereisten

De master- en certificaatcursussen van de DISC zijn permanente educatiecursussen waarvan de toegangsvereisten worden geregeld door de volgende wettelijke principes:

  • de wet op het hoger onderwijs (HochSchG) van de staat,
  • het examenreglement (PO) geldig op het moment van inschrijving en
  • de inschrijvingsopdracht.

De specifieke toelatingseisen voor de TU Kaiserslautern en deze opleiding zijn te vinden op: www.uni-kl.de/studium/rechtsvorschr-handreich-statistiken.

De certificaatcursus begint elk jaar in de winter in oktober. Informatie over aanvraagprocedures en deadlines vindt u hier: https://wwwzul.verw.uni-kl.de/qisserverzfuw/servlet/en.his.servlet.RequestDispatcherServlet?state=wimma

Belangrijke data

De essentie van afstandsonderwijs is dat de studenten niet naar de universiteit komen, maar de universiteit tot op zekere hoogte naar de studenten. Zowel de studieorganisatie als de didactische oriëntatie van het studiemateriaal zijn gebaseerd op de behoeften van het Independent Learning Concept. Elke opleiding heeft een virtuele leeromgeving op de online campus die de cursus begeleidt.

De certificaatcursus Technoethik heeft een standaard studieduur van twee semesters (extra beroepsgericht). Voor de studie en examens is een wekelijkse tijd van ongeveer 15 uur vereist. Deze diensten worden geleverd in de vorm van indieningstaken en examens.

Het concept van de DISC is in wezen gebaseerd op zelfstudiefasen, die worden verdiept en aangevuld met aanwezigheidsfasen. Verplichte aanwezigheidsfasen vinden meestal eenmaal per semester plaats tijdens een (verlengd) weekend in Kaiserslautern. Daarbij wordt de inhoud ontwikkeld in de zelfstudie op een praktijkgerichte manier verdiept in de context van oefeningen en groepswerk, en wordt de praktische implementatie van de studie-inhoud besproken. In modules, die worden afgesloten met een schriftelijk examen, maken deze ook deel uit van de aanwezigheidsfasen.

Kosten en vergoedingen

Het collegegeld bedraagt momenteel € 1.350 per semester, plus een sociale bijdrage van momenteel € 102 per semester. Niet inbegrepen zijn reis-, verblijf- en voedselkosten tijdens de aanwezigheidsfasen. In het eerste en tweede semester na de standaard studieperiode is alleen de sociale bijdrage verschuldigd. Vanaf het derde semester na de standaard studieperiode wordt een gereduceerd tarief van 30 procent van de inkomsten van het semester vastgesteld. Het studietarief is niet btw-plichtig en kan fiscaal aftrekbaar zijn, mits aan de wettelijke vereisten is voldaan.

zwaartepunt

De certificaatcursus bestaat uit tien keuzevakken en verplichte modules. Deze omvatten onder andere de onderwerpen

  • Fundamentals of Ethics,
  • Toegepaste ethiek, technologiebeoordeling, Techno-ethiek,
  • Kansen en risico's met het oog op de digitale transformatie van het Duitse gezondheidszorgsysteem,
  • Ethische oriëntatie in de digitaal getransformeerde gezondheidszorg,
  • Inleiding tot de specifieke kenmerken van de ethiek van de informatica,
  • Automatische, informatieve gegevensverzameling, beheer en communicatie, cultuur van de kennismaatschappij.
Laatst bijgewerkt op aug 2019

Over de school

The Distance and Independent Studies Center (DISC) is one of the leading establishments in Germany for distance-learning postgraduate courses. The establishment has over 25 years of experience in deve ... Lees meer

The Distance and Independent Studies Center (DISC) is one of the leading establishments in Germany for distance-learning postgraduate courses. The establishment has over 25 years of experience in developing and designing academic courses for guided self-study. Lees Minder