Digitale resultaten behalen: cursus voor digitale transformatieprojecten met succes implementeren (DOD.5)

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Aangezien een organisatie de kansen van digitale technologieën wil benutten en een zogenaamde digitale onderneming wil worden, wordt de overwinning niet zozeer bepaald door het succesvol inzetten van technologie, maar door het aanbrengen van fundamentele veranderingen in een organisatie. Dit omvat het opnieuw vormgeven van processen, het introduceren van nieuwe manieren van werken, het datagestuurd worden in besluitvorming, het focussen op de ervaring van werknemers, het opnieuw afstemmen van verantwoordelijkheden, het wijzigen van financieringsmodellen en het introduceren van relevantere statistieken. Het kan ook eisen dat de technische schulden worden opgevangen die zijn ontstaan door verouderde systemen. Misschien wel de moeilijkste van alle veranderingen die zullen worden aangebracht, zijn de veranderende mentaliteit en bedrijfscultuur.

Het doel van dit programma is om u te helpen bij het plannen, opzetten en uitvoeren van uw digitale transformatie-initiatief op manieren die de kans vergroten dat verwachte bedrijfsresultaten worden behaald.

Voor wie is het programma bedoeld?

Het programma is bedoeld voor leidinggevenden die digitale transformatie-initiatieven leiden. Het zal ook aantrekkelijk zijn voor iedereen die sponsort of verantwoordelijk is voor de implementatie van technologieprojecten.

Belangrijkste voordelen

 • Een duidelijk begrip krijgen van wat er nodig is om succesvol te zijn in digitale transformatie.
 • Leermiddelen en technieken die het mogelijk maken om verwachte resultaten te realiseren.
 • Deze tools en technieken toepassen op daadwerkelijke projecten.

135438_photo-1454165804606-c3d57bc86b40.jpg

Belangrijke onderwerpen

 • De bouwstenen van de digitale onderneming definiëren.
 • Het juiste bedieningsmodel selecteren.
 • Begrijpen hoe digitale investeringen echte bedrijfswaarde creëren.
 • Het identificeren van de beste Pathway om uw digitale ambities te verwezenlijken.
 • Omgaan met verouderde systemen en technische schulden.
 • Een digitale transformatie-reis in kaart brengen.
 • Obstakels identificeren en overwinnen.
 • Belanghebbenden analyseren en strategieën ontwikkelen.
 • Metrische gegevens definiëren en verantwoordelijkheden opnieuw toewijzen.
 • Robuuste en realistische businesscases bouwen.
 • Initiatieven ontwerpen voor verschillende soorten digitale investeringen.
 • Heroverweging van de rol van de IT-afdeling.

Faculteit

Joe Peppard (programmadirecteur) is gastprofessor aan ESMT Berlin en Principal Research Scientist, Center for Information Systems Research aan de MIT Sloan School of Management. Daarnaast is hij adjunct-professor aan de University of South Australia.

Met zijn referentiediscipline in informatiesystemen onderzoekt, onderwijst en adviseert Joe op het gebied van IT-leiderschap, digitale strategie en innovatie, de uitvoering van digitale transformatieprogramma's en in de rol, structuur en mogelijkheden van de IT-eenheid in hedendaagse organisaties. In een industrie die wordt aangedreven door angst, onzekerheid en twijfel, en waar de hype maar al te gewoon is, probeert hij bedrijfs- en IT-leiders te helpen dit allemaal te begrijpen en een passende route te volgen door een steeds complexer landschap. Zijn onderzoek richt zich op hedendaagse problemen en uitdagingen waarmee managers worden geconfronteerd in een omgeving waarin technologische veranderingen worden versneld.

De bevindingen van zijn studies zijn gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften zoals het European Journal of Information Systems, MIS Quarterly Executive, MIT Sloan Management Review en Harvard Business Review. Hij is associate editor van het International Journal on IT / Business Alignment and Governance, en redactielid van het European Management Journal, het Journal of Strategic Information Systems en MIS Quarterly Executive.

In zijn advies heeft Joe nauw samengewerkt met senior executives en bestuursleden van grote, complexe organisaties in zowel de publieke als de private sector, hen adviserend over IT- en strategiegerelateerde zaken, gebruikmakend van informatie en over hoe bedrijfswaarde te ontsluiten van hun IT investeringen. Hij werkt ook samen met een aantal technologiebedrijven door hen te helpen met hun strategieën, marktpositionering en groei.

Laatst bijgewerkt op May 2020

Over de school

ESMT Berlin was founded by 25 leading global companies and institutions. The international business school offers a full-time MBA, an executive MBA, a part-time blended MBA, an executive MBA/MPA, a ma ... Lees meer

ESMT Berlin was founded by 25 leading global companies and institutions. The international business school offers a full-time MBA, an executive MBA, a part-time blended MBA, an executive MBA/MPA, a master’s in management, as well as open programs for individuals and customized executive education programs. Lees Minder