Doctoraat in onderzoek naar recht, onderwijs en ontwikkeling

Algemeen

2 locaties beschikbaar

Beschrijving van opleiding

presentatie

De normen en het beleid van de Europese Unie onderstrepen steeds meer het economische en sociale belang van samenwerkingsbeleid tussen landen, waarbij de nadruk ligt op opleiding als de beslissende kwalitatieve factor voor de modernisering en innovatie van productieve apparaten, de arbeidsmarkt, de processen van instructie en cultuur en om meer rechtvaardige niveaus van democratische participatie en rechtvaardige sociale integratie te bereiken; Om een ​​moderner systeem van onderwijs en opleiding te bereiken en een kenniseconomie te verkrijgen die wereldwijd competitiever en dynamischer is, draagt ​​de Europese Unie bij tot de ontwikkeling van kwaliteitsonderwijs en daarom stimuleert zij de samenwerking tussen De lidstaten en de niet-Europese landen via drie fundamentele assen:

 • Kennisconstructie
 • Ontwikkeling van een culturele ruimte.
 • Vereniging van burgers voor de bouw van hun landen.

Academisch onderwijs moet kunnen anticiperen op en zich kunnen voorbereiden op de behoeften van een nieuwe samenleving, steeds meer gebaseerd op de kennis- en leercapaciteiten van zijn leden, en nieuwe competenties en capaciteiten ontwikkelen, ook dankzij innovatie en een rechtvaardige herverdeling van kennis, verantwoordelijkheden bij het nemen van beslissingen, organisatiemodellen, instrumenten om te handelen; in de moderne samenleving van kennis, voortdurende training, competenties, professionaliteit en de eisen van innovatie een fundamentele, prioritaire en onroepbare behoefte vertegenwoordigen, zowel voor Italië als voor alle Europese naties en voor de hele geciviliseerde wereld; Academische vorming, vanwege het hoge kwalitatieve niveau en het interdisciplinaire perspectief, biedt geschikte culturele instrumenten om een ​​grondige en specifieke kennis van de verschijnselen te bereiken.

De Internationale School voor Doctoraat van Madrid is opgericht voor de coördinatie, organisatie en management van de doctoraatsstudies van de universiteit, van de activiteiten die inherent zijn aan de vorming en ontwikkeling van promovendi en andere activiteiten die aansluiten bij de onderzoeks- en innovatiestrategie van de universiteit. Deze coördinatie resulteert in synergieën in het gebruik van middelen en een intensivering van de interdisciplinaire opleiding van promovendi, een kenmerkend en essentieel aspect van het doctoraat. In die zin organiseert de Doctoral School in Spanje opleidingsactiviteiten en gemeenschappelijke seminars voor alle doctoraatsstudenten, waarin ze worden blootgesteld aan onderzoeksthema's in andere dan de eigen disciplines, en aldus bijdragen tot het stimuleren van interdisciplinariteit en aanpassing aan eisen van de samenleving van de doctoraatsprogramma's en laat toe om de mogelijkheden van de universiteit en haar onderzoeksnetwerken te mobiliseren.

Binnen de academische functies van de school zijn die van:

 • Plan en stel de doctoraatsprogramma's voor die worden aangeboden op de International Doctoral School, waarbij de hoogste kwaliteit wordt bevorderd bij de ontwikkeling van genoemde programma's, in overeenstemming met de zorgen en initiatieven van de academische afdelingen.
 • Coördineren en actief deelnemen aan de evaluatieprocessen van de kwaliteit van de programma's: bij de verificatie, de follow-up en de accreditatie.
 • Plan, verspreid, organiseer en superviseer de activiteiten die inherent zijn aan de vorming en ontwikkeling van doctoraatsstudies, gericht op doctoraatsstudenten en onderzoekers verbonden aan de Internationale Doctoral School met het doel om te voldoen aan de verwerving van de competenties vastgesteld in de geverifieerde rapporten aan de ene kant, en het bevorderen van het onderzoek en de pedagogische uitmuntendheid van het onderwijzend personeel van de universiteit.
 • De vertegenwoordiging en deelname aan instellingen of activiteiten die verband houden met opleiding op het gebied van onderzoek zal op de Internationale Doctoral School vallen.
 • Stel beoordelingscriteria op voor doctoraten, volgens de opleiding en professionele doelstellingen van elk programma.
 • Monitoring en controle van de programma's met betrekking tot de evaluatie van de opleiding en onderzoeksactiviteiten van de doctoraten.
 • Geef les aan de trainingsactiviteiten die de onderwijsactiviteit van het onderwijzend personeel dat deelneemt aan het lesgeven, organiseren en evalueren.
 • Bevordering van kwaliteitsmaatregelen van de proefschriften die in de doctoraatsprogramma's zijn opgesteld, bevordering van indicatoren van excellentie en impact.
 • Bevorder samenwerking met externe entiteiten en onderzoekers om internationalisering en onderzoeksexcellentie te bevorderen.
 • In het geval van interuniversitaire programma's neemt de Doctoral School de functies van coördinatie met de consortiuminstellingen op zich.
 • Stimuleer de mobiliteit van hoogleraren en studenten die verbonden zijn aan het doctoraat.

Finaliteit van het doctoraat

Ongeacht het corresponderende Curriculum, en de respectievelijke reglementaire voorschriften, zijn de doctoraatscursussen gericht op de voortgezette opleiding van de student in de onderzoekstechnieken en omvatten de voorbereiding, presentatie en lezing van de doctoraatsproefschrift.

Het doctoraatsproefschrift bestaat uit een origineel onderzoek dat door de doctorandus / a in elk kennisgebied is ontwikkeld. Het proefschrift moet de promovendus in staat stellen om zelfstandig te werken op het gebied van ID i.

Het PhD-programma van Pegaso International maakt wetenschappelijk onderzoek mogelijk op gebieden die worden gekenmerkt door het thema ontwikkeling, begrepen in de bredere semantische waarde ervan, en verwijst zowel naar aspecten die verband houden met de groei van de persoon als de problemen van groepsontwikkeling. sociaal, de emancipatie van de marginale onderwerpen, het interculturele conflict, de regels van de civiele samenleving, de discipline van gedrag, sociale actie en internationale conflicten, tot overwegingen over cultuur, kunst, gezondheid, kwaliteit van leven en het management van innovatie in instellingen.

opleidingsactiviteiten

De opleidingsactiviteit van het doctoraat in de rechten en het onderwijs vindt hoofdzakelijk online plaats en heeft een zeer precieze en uitgesproken interdisciplinaire en interculturele kromming; is aandachtig voor de onderzoekstechnieken en -procedures die vereist zijn bij de studie van dynamische en complexe evolutionaire processen, ook in het perspectief van sociaal beleid en het management van de mondiale samenleving, waarbij doctoraatsstudenten betrokken zijn bij onderzoeksprogramma's, seminars, studiebijeenkomsten , volgens een onderwijsproject met een sterke en specifieke identiteit en permanent blootgesteld aan momenten van controle en verificatie, zowel intern als extern, ook door deelname aan doctorale scholen die worden gepromoot door wetenschappelijke genootschappen, volgens interuniversitaire programma's.

Ingresso-profiel

Het is vereist dat studenten die deelnemen aan het online-doctoraat een bachelordiploma en een masterdiploma hebben behaald op het gebied van sociale en juridische wetenschappen. Voor die studenten in wie de Academische Commissie van de doctoraatsopleiding een gebrek aan opleiding constateert, kunnen ze worden verplicht om opleidingssupplementen te voltooien, wat de Onderzoeksmethodologiemodule is die in dit Programma wordt voorgesteld, voor die studenten die van een diploma komen van een graad of een postdoctorale graad zonder een dergelijke opleiding, of een van de modules van de masteropleiding met betrekking tot dit Programma, afhankelijk van de onderzoekslijn waarin de student van plan is om op te nemen.

toelatingseisen

Het zal noodzakelijk zijn om in het bezit te zijn van de officiële titels van het diploma, of een equivalent daarvan, en een universitair masterdiploma. In het bezit zijn van een officieel universitair diploma, dat toegang geeft tot een masterdiploma en minimaal 300 ECTS behaald heeft in de reeks officiële universiteitsstudies, waarvan er ten minste 60 op het niveau van de meester moeten zijn. In het bezit zijn van een diploma behaald in overeenstemming met buitenlandse onderwijssystemen, zonder de noodzaak van homologatie, na verificatie door de universiteit dat het diploma een opleidingsniveau accrediteert dat gelijkwaardig is aan het officiële Spaanse universitaire masterdiploma en dat het machtigt in het land van uitgifte titel voor toegang tot doctorale studies. In bezit zijn van een ander Spaans doctoraat behaald in overeenstemming met eerdere universiteitsverordeningen.

Laatst bijgewerkt op September 2018

Over de school

INISEG es un Instituto Internacional de Estudios que nació como una necesidad de entregar a sus futuros alumnos toda la formación, información de estudios, actividades y oportunidades profesionales qu ... Lees meer

INISEG es un Instituto Internacional de Estudios que nació como una necesidad de entregar a sus futuros alumnos toda la formación, información de estudios, actividades y oportunidades profesionales que se desarrollan en el área de la Seguridad Global. Lees Minder
Madrid , Zamora + 1 Meer Minder