Keystone logo
The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)

The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)

The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)

Invoering

Het instituut

Het United Nations Institute for Training and Research (www.unitar.org), een autonoom VN-orgaan opgericht in 1963, is een trainingsarm van het United Nations System en heeft het mandaat om de effectiviteit van de VN te vergroten door middel van diplomatieke training en om de de impact van nationale acties door bewustmaking van het publiek, onderwijs en opleiding van overheidsfunctionarissen.

UNITAR biedt trainings- en capaciteitsontwikkelingsactiviteiten om voornamelijk ontwikkelingslanden te helpen, met speciale aandacht voor de minst ontwikkelde landen (MOL's), kleine eilandstaten in ontwikkeling (SIDS) en andere groepen en gemeenschappen die het meest kwetsbaar zijn, inclusief die in conflictsituaties. Het instituut behandelt onderwerpen op de brede gebieden van ondersteunende capaciteit voor de 2030-agenda, versterking van multilateralisme, bevordering van ecologische duurzaamheid en groene ontwikkeling, verbetering van veerkracht en humanitaire hulp, bevordering van duurzame vrede en bevordering van economische ontwikkeling en sociale inclusie.

Het doet ook onderzoek naar innovatieve leerbenaderingen, -methoden en -hulpmiddelen, evenals toegepast onderzoek om kritieke kwesties aan te pakken, zoals het verminderen van het risico op rampen en humanitaire noodsituaties.

We werken in de geest om niemand achter te laten en we streven ernaar om het verst het eerst te bereiken. Om dit te bereiken, is ons opleidingsplan ook afhankelijk van donorondersteuning. We doen een beroep op donorlanden en andere donorentiteiten om ons te helpen, zodat we hoogwaardige trainingen kunnen ontwerpen en geven, vooral aan landen in speciale situaties.

Onze visie

"Een wereld waarin mensen, instellingen en organisaties met kennis van zaken resultaten behalen om wereldwijde uitdagingen het hoofd te bieden."

De visie waarop het Instituut zich richt, weerspiegelt een streven naar resultaten en programmering om de capaciteiten van individuen, instellingen en organisaties te ontwikkelen met het oog op het overwinnen van wereldwijde uitdagingen.

Onze missie

"Om capaciteiten te ontwikkelen om de wereldwijde besluitvorming te verbeteren en om actie op landniveau te ondersteunen voor het vormgeven van een betere toekomst."

Onze kernfuncties

Het instituut:

 • ontwerpt en levert innovatieve trainingen om tegemoet te komen aan de behoeften van individuen, organisaties en instellingen;
 • faciliteert het delen van kennis en ervaring door middel van genetwerkte en innovatieve processen;
 • doet onderzoek naar en test innovatieve leerstrategieën, benaderingen en methodologieën; en
 • adviseert en ondersteunt overheden, de VN en andere partners met op technologie gebaseerde kennisgerelateerde diensten.

Tegenwoordig is de reikwijdte van de UNITAR-programmering echt wereldwijd met een bereik dat het hele lidmaatschap van de Verenigde Naties omvat en met meer dan 40.000 individuen die profiteren van de levering van zo'n 500 trainingen en gerelateerde evenementen per jaar. Nooit eerder was de programmering van het Instituut zo divers als nu, met een breed scala aan leer- en andere soorten evenementen over onderwerpen op de brede terreinen van multilateralisme; economische ontwikkeling en sociale integratie; ecologische duurzaamheid en groene ontwikkeling; duurzame vrede; en toepassingen voor onderzoek en technologie.

Het Instituut heeft ook de levering van opleidingen aanzienlijk gediversifieerd, met e-Learning-cursussen die nu een derde van alle evenementen uitmaken en met meer dan 5.000 leerlingen uit alle hoeken van de wereld die in 2012 profiteerden van de virtuele leeromgeving van het Instituut. Bij de uitvoering van zijn missie legt het Instituut uiteraard veel nadruk op het leveren van leergerelateerde producten en diensten, het overdragen van kennis, het bijbrengen van vaardigheden en het vergroten van het bewustzijn met als doel gedragsveranderingen teweeg te brengen en andere capaciteiten van zijn begunstigden te ontwikkelen.

Parallel aan leren houdt het Instituut zich ook bezig met opleidingsgerelateerde en andere adviserende ondersteunende diensten aan regeringen om bredere sociale en economische ontwikkelingsresultaten te bereiken, zoals het ontwikkelen van institutionele capaciteiten.

Locaties

 • Geneva

  UNITAR, Palais des Nations, CH-1211, Geneva

 • San José

  San José, Costa Rica

  • Laxenburg

   Laxenburg, Oostenrijk

   • The Hague

    The Hague, Nederlanden

    Vragen